About Us New

ჩვენ შესახებ

ჩვენ გისმენთ, ვფიქრობთ და ვიმარჯვებთ!

თუ ფიქრობთ, რომ თქვენს წინაშე წამოჭრილ ყველა სამართლებრივ დილემას ერთი იურისტი ვერ გადაჭრის, მართალი ხართ. გჭირდებათ იურიდიული კონსულტაცია  თუ სამართლებრივი რჩევა ყველა შემთხვევაში, სჯობს, მათ მოგვარებაზე ერთის ნაცვლად, იურისტების გუნდმა იფიქროს. 

თუ თქვენ გჭირდებათ რაიმე იურიდიულ საკითხზე კვალიფიციური იურისტთა მოსაზრება, უძრავი ქონების ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმება, ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა ან სამართლებრივი მხარდაჭერა მაშინ დროა, Justice League-ს მოგვმართოთ. 

 რატომ Justice League?  

ჩვენ მოგამაგრებთ იურისტს, რომელიც ყოველდღიური ოპერაციების წარმართვაში დაგეხმარებათ, მაგრამ ეს სერვისის მხოლოდ ნაწილია – საჭიროების შემთხვევაში, თქვენს განკარგულებაში იურისტთა მთელი გუნდი იქნება. მეტიც, თუ დაგჭირდათ, საქმეში პარტნიორი ფინანსური მრჩეველიც ჩაერთვება.  

ჩვენ შესახებ

Justiceleague Team

Justice League უზრუნველყოფს კლიენტის საჭიროებებზე მორგებულ, მოქნილ  და ეფექტურ კომუნიკაციას, რასაც საჭიროების შემთხვევაში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებაც უზრუნველყოფს. 

Justice League -ის პროფესიონალ იურისტებს აქვთ უდიდესი გამოცდილება სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ბიზნესებისთვის იურიდიული პირების, ფილიალების რეგისტრაციის, იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენისა და მათი სამართლებრივი დოკუმენტაციის კანონმდებლობასთან სრულ შესაბამისობაში მოყვანაში. 

ჩვენი იურისტები ყველა საქმეზე და დეტალზე არიან პასუხისმგებელნი. სწორედ, ამ მიდგომას და დიდ გამოცდილებას მივყავართ თქვენს სამართლებრივ დილემაზე ინდივიდუალურად მორგებულ და საუკეთესო გადაწყვეტილებამდე. 

ლორემ იპსუმ თავები თვისებით საცემლადაო შეძიძგილავდნენ იწვა აღმოჩენებს. შვილს დაგწვდება თვისებით ფრთა საშიში, ნატეხი საბერველივით. ლორემ იპსუმ ლორემ იპსუმლორემ იპსუმ

დამფუძნებელი პარტნიორი

ირაკლი ცანკაშვილი

ლორემ იპსუმ თავები თვისებით საცემლადაო შეძიძგილავდნენ იწვა აღმოჩენებს. შვილს დაგწვდება თვისებით ფრთა საშიში, ნატეხი საბერველივით. ლორემ იპსუმ ლორემ იპსუმ ლორემ იპსუმ

იურისტი

თამარ ასათიანი

ლორემ იპსუმ თავები თვისებით საცემლადაო შეძიძგილავდნენ იწვა აღმოჩენებს. შვილს დაგწვდება თვისებით ფრთა საშიში, ნატეხი საბერველივით. ლორემ იპსუმ ლორემ იპსუმ ლორემ იპსუმ

იურისტი

მარიამ გეგუჩაძე

ლორემ იპსუმ თავები თვისებით საცემლადაო შეძიძგილავდნენ იწვა აღმოჩენებს. შვილს დაგწვდება თვისებით ფრთა საშიში, ნატეხი საბერველივით. ლორემ იპსუმ ლორემ იპსუმ ლორემ იპსუმ

მმართველი პარტნიორი

დიტო ხვიჩია

Გამოცდილება

უცხოელი ინვესტორის წარმომადგენლობა მრავალ მილიონიან დავაში საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით;

ქართული მსხვილი სადისტრიბუციო კომპანიის წარმომადგენლობა სხვადასხვა სამართლებრივ დავაში ჰიპერმარკეტების ქსელთან სახელშეკრულებო პირობების დარღვევასთან დაკავშირებით. ამავე კომპანიის წარმომადგენლობა უმსხვილესი მწარმოებელი და სადისტრიბუციო კომპანიის წინააღმდეგ სამოქალაქო და ადმინისტრაციული წესით, სასაქონლო ნიშნისა და დიზაინის დარღვევასთან დაკავშირებით.

სპორტსმენების წარმომადგენლობა კლუბის წინააღმდეგ, მათ მიერ შრომითი ხელშეკრულების კანონსაწინააღმდეგოდ შეწყვეტასთან დაკავშირებულ დავებზე.

სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლობა საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის დროს ფინანსური ვალებულების დარღვევაზე კონტრაქტორ კომპანიასთან.

სავაჭრო ორგანიზაციის წარმომადგენლობა არბიტრაჟებში სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებით.

სასტუმროებისთვის, სამორინეებისთვის, სავაჭრო ორგანიზაციებისა და ბიზნეს-ცენტრებისთვის, მათი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე შრომითი ხელშეკრულებების, კორპორატიული სახელმძღვანელოების, იჯარის ხელშეკრულებების, სხვადასხვა ტიპის მომსახურების ხელშეკრულებების შედგენა;

Get In Touch
0322 19 44 94
16 Besarion Zhgenti Str.Tbilisi. Georgia. 0183