გადასახადები

ჩვენ გვჯერა, რომ სიღრმისეული საგადასახადო ანალიზის გარეშე ვერცერთი პროექტი წარმატებას ვერ მიაღწევს. Justice League დაგეხმარებათ, მოაწესრიგოთ გადასახადებთან დაკავშირებული საკითხების სრული სპექტრი – დაგეგმვის ეტაპიდან დავის გადაწყვეტამდე:

  • სახელმწიფო საგადასახადო ორგანოებთან წარმომადგენლობა და კომუნიკაცია; 
  • საგადასახადო დავებში მონაწილეობა და კლიენტის წარმომადგენლობა; 
  • საერთაშორისო და ადგილობრივ კომპანიებთან დაკავშირებულ ტრანზაქციებზე საგადასახადო კუთხით კონსულტაციის გაწევა, მათ შორის, კონსულტაცია ორმაგი დაბეგვრის საკითხთან დაკავშირებით; 
  • კლიენტზე მორგებული ეფექტური საგადასახადო მოდელის შექმნა; კონსულტაცია დღგ-სთან დაკავშირებულ საკითხებზე და საგადასახადო შეღავათებზე; 
  • საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით კლიენტის ინფორმირება. 

სურვილის შემთხვევაში, იურისტებთან ერთად, ფინანსურ კონსულტაციას ჩვენი პარტნიორი კომპანია NP Financials გაგიწევთ.

657A1038-scaled

ლორემ იპსუმ

კონორის ჩაუწვნენ ეღობებოდეს შორეთში ჭურჭელის უთვალიერებდა თვალებია

გამოცდილება:

  • კლიენტის წარმომადგენლობა შემოსავლების სამსახურთან სამართლებრივ დავაში. წარმატებით დასრულებული დავის ღირებულება 7 000 000 ლარამდე. 
  • საერთაშორისო კომპანიისთვის სამართლებრივი მემორანდუმის მომზადება საქართველოში უძრავი ქონებისა შეძენისა და სასტუმროების ოპერირებისთვის საგადასახადო ასპექტების სრული კონსულტაციის მიზნით.
დაგვიკავშირდით
0322 19 44 94
ბესარიონ ჟღენტის ქ. 16 თბილისი, საქართველო, 0183
contact@justiceleague.ge